България

General Labour Inspectorate

No map yet

Местоположение
Doundukov Blvd 3
1000
Sofia, Bulgaria
България

Специален уебсайт на OiRA

http://projects.gli.government.bg/index.php?mod=content&show=17

Партньорски инструменти на OiRA

Показване на 1 — 5 от 40

Инструменти с общо предназначение/за специфични рискове

България

Български

COVID-19

Автомобилен транспорт, дистрибуция и логистична дейност

България

Български

Бензиностанции

Строителство и поддръжка

България

Български

Производство на бетон, бетонови и варови разтвори

Операции с недвижими имоти

България

Български

Дейности на агенции за недвижими имоти

Ветеринарни дейности

България

Български

Ветеринарномедицинска дейност