Словакия

National Labour Inspectorate

No map yet

Местоположение
Masarykova 10
04001
Kosice, Slovakia
Словакия

Партньорски инструменти на OiRA

Показване на 1 — 5 от 5

Търговия на едро и дребно

Словакия

Словашки

Retail

Автомобилен транспорт, дистрибуция и логистична дейност

Словакия

Словашки

Motorised transport carts

work in office

Канцеларска и административна дейност

Словакия

Словашки

Administration

Преработваща промишленост

Словакия

Словашки

Manufacture

Инструменти с общо предназначение/за специфични рискове

Словакия

Словашки

Generic