Словакия

National Labour Inspectorate

Местоположение
Masarykova 10
04001
Kosice
Словакия

Партньорски инструменти на OiRA

Показване на 1 — 3 от 3
work in office

Канцеларска и административна дейност

Словакия

Словашки

Administration

Преработваща промишленост

Словакия

Словашки

Manufacture

Инструменти с общо предназначение/за специфични рискове

Словакия

Словашки

Generic