Латвия

State Labour Inspectorate of the Republic of Latvia

No map yet

Местоположение
Kr. Valdemara Str. 38 k-1
LV-1010
Riga, Latvia
Латвия

Партньорски инструменти на OiRA

Показване на 1 — 5 от 26

Инструменти с общо предназначение/за специфични рискове

Латвия

Латвийски

Telework

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения

Латвия

Латвийски

Printing sector

Хуманно здравеопазване и социална работа

Латвия

Латвийски

Hospitals and day surgeries

Хуманно здравеопазване и социална работа

Латвия

Латвийски

Residential care activities

@EU-OSHA

Строителство и поддръжка

Латвия

Латвийски

Construction - Outdoor work