Информация за достъпност

Клавиши за достъп

Клавишите за достъп са средство за навигация, което дава възможност за ползване на уебсайта чрез клавиатурата.

За подробна информация относно клавишите за достъп на Указания на W3C за достъп.

Налични клавиши за достъп

Този сайт използва настройки, които съответстват на повечето международни препоръки за организация на клавишите за достъп. Те са:

 • 1 - Каталог
 • 2 - Инструменти
 • 3 - Партньори и общността на OiRA
 • 4 - Профили
 • 5 - Оценка на риска
 • 6 - Практически ресурси
 • 7 - Какво ново
 • 8 - Относно OiRA
 • S - Преминаване към съдържанието
 • M - Карта на сайта
 • C - За контакти
 • K - Достъпност
 • P - Защита на данни
 • N - Правна информация
 • L - Промяна на езика
 • Q - Текстово поле за търсене

Използване на клавиши за достъп при различните уеб браузъри

 
БраузърWindowsLinuxMac
Internet explorer[Alt] + клавиш за достъп неприложимо 
Chrome[Alt] + клавиш за достъп[Alt] + клавиш за достъп[Control] [Alt] + клавиш за достъп
Firefox[Alt][Shift] + клавиш за достъп[Alt][Shift] + клавиш за достъп[Control] [Alt] + клавиш за достъп
Safari[Alt] + клавиш за достъпнеприложимо[Control] [Alt] + клавиш за достъп
Opera

Opera 15 или по-нов: [Alt] + клавиш за достъп

Opera 12.1 или по-стар: [Shift] [Esc] + клавиш за достъп