Словения

Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities

Местоположение
Štukljeva 44
1000
Ljubljana
Словения

Специален уебсайт на OiRA

http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja

Партньорски инструменти на OiRA

Показване на 1 — 5 от 22

Търговия на едро и дребно

Словения

Словенски

Warehouse workers

Инструменти с общо предназначение/за специфични рискове

Словения

Словенски

COVID-19

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения

Словения

Словенски

Journalists

Хотели, ресторанти и кетъринг услуги

Словения

Словенски

Cafes, restaurants & catering

Образование

Словения

Словенски

Educational establishments